4:00PM Sunday, 10 November, 2019 NZST  at  Kapiti Playhouse, Paraparaumu