8:00PM Thursday, 14 November, 2019 NZST  at  Kapiti Playhouse, Paraparaumu